Cocoa Chanel (Vegan)

ช็อกโกแลตเจียกล้วยช็อกโกแลตกราโนล่าโยเกิร์ตอัลมอนด์กล้วยช็อกโกแลตชิปน้ำเชื่อมเมเปิ้ล

฿119.00
Mango Bomb (Vegan)

มะพร้าวเจียมะม่วงสดกราโนล่าโยเกิร์ตอัลมอนด์มะพร้าวขูดน้ำเชื่อมเมเปิ้ล

฿119.00
Nutty Professor (Vegan)

อัลมอนด์เจีย, แอปเปิ้ล Granny Smith, เนยถั่ว, กราโนล่า, โยเกิร์ตอัลมอนด์, คอร์นเฟลก, น้ำเชื่อมเมเปิ้ล

฿119.00
Strawberry Chia Pudding

พุดดิ้งสตรอเบอรี่เจีย

฿119.00